Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10784 [X]

Wolnograd, dnia 9 marca 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. ogłoszenia wyborów uzupełniających

Na podstawie art. 6 ust. 3 i art. 5 ust. 3 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej - ordynacji wyborczej z dnia 27 grudnia 2018 roku.

Artykuł 1.

W związku z niezłożeniem przyrzeczenia opróżniony zostaje mandat poselski Jana Sapiehy (AG840). Wobec braku możliwości uzupełnienia składu Parlamentu kandydatami, którzy brali udział w wyborach, zarządza się wybory uzupełniające.

Artykuł 2.

[Termin zgłaszania list kandydatów]

Termin zgłaszania list kandydatów w wyborach do Parlamentu Republiki Bialeńskiej XL kadencji rozpoczyna się w momencie wejścia w życie niniejszego postanowienia, a kończy się 11 marca 2019 r. o godzinie 12:00.

Artykuł 3.
[Termin głosowania]

Głosowanie rozpoczyna się 12 marca 2019 r. o godzinie 12:00, a kończy się 13 marca 2019 r. o godzinie 12:00.

Artykuł 4.
[Liczba wybieranych posłów]

W wyborach zostanie wybrany 1 poseł Parlamentu Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 4.
[Obywatele posiadający czynne prawo wyborcze]

Wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze w rozumieniu przepisów ustawy - ordynacji wyborczej:

  1. Bajtuś Marek (AG576);
  2. Burbon-Conti Antoni Kacper (AG654);
  3. Dex Ronon (AG899);
  4. Langer Franz (AG874);
  5. von Lisendorff Thomas (AG106);
  6. Sapieha Jan (AG840);
  7. Swarzewski Andrzej (AD718);
  8. Wander Defloriusz Dyman (A0441);

Artykuł 3.

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Andrzej baron Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny