Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaRozporządzenia, poz. 10785 [X]

Wolnograd, dnia 9 marca 2019 r.

Postanowienie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. zarządzenia referendum ogólnokrajowego

Na podstawie art. 19 ust. 2 Konstytucji Republiki Bialeńskiej z dnia 1 grudnia 2018 r. oraz art. 2 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej o udziale obywateli w sprawowaniu władzy z dnia 27 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.
[Termin głosowania]

Głosowanie rozpoczyna się 12 marca 2019 r. o godz. 22:00, a kończy się 14 marca 2019 r. o godz. 22:00.

Artykuł 2.
[Pytanie oraz odpowiedzi referendalne]

1. Pytanie referendalne brzmi: "Czy jesteś za przyjęciem Ustawy o zmianie Konstytucji Republiki Bialeńskiej przyjętej przez Parlament 9 marca 2019 r.?"
2. Ustala się następujące odpowiedzi oraz wyjaśnienia dotyczące przedmiotu referendum:
a) udzielenie odpowiedzi pozytywnej „Tak” oznaczać będzie poparcie przedmiotu referendum;
b) udzielenie odpowiedzi negatywnej „Nie” oznaczać będzie brak poparcia przedmiotu referendum.

Artykuł 3.
[Obywatele posiadający czynne prawo wyborcze]

Wykaz obywateli posiadających czynne prawo wyborcze w rozumieniu przepisów ustawy - ordynacji wyborczej:

  1. Bajtuś Marek (AG576);
  2. Burbon-Conti Antoni Kacper (AG654);
  3. Dex Ronon (AG899);
  4. Langer Franz (AG874);
  5. von Lisendorff Thomas (AG106);
  6. Sapieha Jan (AG840);
  7. Swarzewski Andrzej (AD718);
  8. Wander Defloriusz Dyman (A0441);

Artykuł 4.
[Przepis końcowy]

Niniejsze postanowienie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

(—) Andrzej baron Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny