Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaPostanowienia administracyjne i rozkazy, poz. 10787 [X]

Wolnograd, dnia 11 marca 2019 r.

Obwieszczenie Prezydenta Republiki Bialeńskiej

ws. ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających [XL kadencja]

Na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy Parlamentu Republiki Bialeńskiej -
ordynacji wyborczej z dnia 27 grudnia 2018 r.

Artykuł 1.
[Informacja o wyborach]

Niniejsze obwieszczenie dotyczy uzupełniających wyborów parlamentarnych XL kadencji zarządzonych w dniu 9 marca 2019 r. 

Artykuł 2.
[Przydział mandatu poselskiego]

W związku ze zgłoszeniem się tylko jednego kandydata, Ronona Dexa (AG899), przyznaje się mu mandat poselski.

Artykuł 3.
[Przepis końcowy]

Obwieszczenie wchodzi w życie w momencie opublikowania.

 

(—) Andrzej baron Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny