Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 10795 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2019 r.

Postanowienie Lorda Szambelana

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

Postanowienie Lorda Szambelana w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego


Art. 1.


Na podstawie art. 3 ust. 5 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. oraz Primo i Quatro Zarządzenia Księcia Sarmacji Przywilej Samorządowy z dnia 23 lipca 2018 r. nadaje się obywatelstwo sarmackie niżej wymienionej osobie:


Santiago Vilarte (AG916)


Art. 2.

 

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny