Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaUchwały, poz. 10798 [X]

Wolnograd, dnia 22 marca 2019 r.

Uchwała Parlamentu Republiki Bialeńskiej

ws. zgody na wypowiedzenie Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

Artykuł 1.


Parlament Republiki Bialeńskiej wyraża zgodę na wypowiedzenie Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

Artykuł 2.


Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Andrzej baron Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny