Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BialeńskaRozporządzenia, poz. 10799 [X]

Wolnograd, dnia 22 marca 2019 r.

Akt wypowiedzenia

Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej

Na podstawie § 5. ust. 2 Umowy pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej z 25 września 2018 r.

Artykuł 1.


Za zgodą Parlamentu Republiki Bialeńskiej wyrażoną poprzez Uchwałę, wypowiadam Umowę pomiędzy Księstwem Sarmacji a Republiką Bialeńską o otoczeniu opieką Republiki Bialeńskiej.

Artykuł 2.


Niniejszy Akt wchodzi w życie z dniem publikacji.

(—) Andrzej baron Swarzewski
Prezydent Republiki Bialeńskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny