Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10802 [X]

Grodzisk, dnia 23 marca 2019 r.

Postanowienie Ministra Harmonii

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 1. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "Ludowo mi!" o nominale 50 lt i cenie sprzedaży 50 lt, w ilości 30 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 5 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka  zostanie przelany na konto Floow (S00175). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Peter West.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2019 roku o godzinie 20:00.

 

ZAŁĄCZNIK:

 

Erik Otton baronet von Hohenburg
Minister Harmonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny