Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10803 [X]

Almera, dnia 24 marca 2019 r.

Rozkaz Króla Baridasu

w sprawie działań wojskowych na terytoriach awarskich

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, wielki ksiażę litewski etc. etc.

§ 1.

Obligujemy Komendanta Generalnego Królewskiej Gwardii Baridasu do wypełnienia poniższych rozkazów królewskich:

  1. KGB wzmocni swój kontyngent wojskowy na terenie Awary Południowej i oddeleguje stosowne siły, w liczbie niezbędnej do zapewnienia bezpieczeństwa rzeczonych terytoriów baridajskich;
  2. Komendant Generalny przeprowadzi działania mające na celu dodatkowe ufortyfikowanie wybrzeża i przygotowanie ziemi awarskiej przed odparciem ewentualnej agresji zaborczych państw trzecich, zarówno z morza, jak i z powietrza;
  3. Komendant Generalny dołoży wszelkich starań, ażeby zabezpieczyć interesy i problemy ludności miejscowej, w tym niezbędnego zaopatrzenia na czas ewentualnych działań wojskowych.

§ 2.

Udzielamy Komendantowi Generalnemu autoryzacji do otwarcia ognia w stronę każdej jednostki naruszającej przestrzeń morską, powietrzną lub lądową Królestwa Baridasu.

§ 3.

Komendant Generalny przedstawia bieżące raporty Królowi dotyczące realizacji postanowień niniejszego rozkazu.

§ 4.

Rozkaz wychodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do odwołania.

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny