Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10810 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2019 r.

Postanowienie Kanclerza

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 Ustawy Sejmu nr 154 z dnia 12 kwietnia 2012 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 5255), w związku z art. 31 Konstytucji Księstwa Sarmacji, z racji zadządzenia dnia 26 marca 2019 r. przez Kanclerza wyborów do Sejmu LX kadencji (Dz. P. poz. 10809),

powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia w/w wyborów

Jaśnie Oświeconego Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782),
Radcę Naczelnej Izby Archietektury

oraz

Jego Książęcą Wysokość Defloriusza Dymana Wandera (A0441),
Marszałka Trybunału Koronnego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

(—) K. J. Arped-Friedman
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny