Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — zmiany, poz. 10811 [X]

Angemont, dnia 29 marca 2019 r.

Nowelizacja ustawy

o finansach publicznych Hasselandu

Nowelizacja Ustawy o finansach publicznych Hasselandu

Art 1.

W Art. 1
Dodaje się ust. 3e w brzmieniu
e) Instytucji państwowych

W Art. 10.
Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 3. niniejszej ustawy
Otrzymuje brzmienie
Królestwo Hasselandu udziela dofinansowań podmiotom określonym w Art 1. niniejszej ustawy

Dodaje się Art. 14a  o brzmieniu
Królestwo Hasselandu przekazuje subwencję instytucjom państwowym, na wniosek przedstawiciela danej jednostki.

Dodaje się Art. 24a o brzmieniu:
Lord Szambelan może podjąć w porozumieniu z Lordem Sekretarzem Kancelarii Dworskiej Gospodarki i Finansów decyzję o przekazaniu pieniędzy na inicjatywę inną niż określona w ustawie.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(—) Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny