Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10813 [X]

Almera, dnia 30 marca 2019 r.

Postanowienie Króla

w sprawie odwołania Premiera

My, Konrad Jakub,

z łaski Urusa i woli Narodów Król Baridasu i Polski etc. etc.

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 6 Praw Kardynalnych,

w związku ze złożoną rezygnacją

odwołujemy

Wielmożnego Pana Alfreda Fabiana wicehrabiego von Tehen-Dżeka (AG541)

z urzędu Premiera Rządu Jego Królewskiej Mości.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem publikacji.

 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny