Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10818 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu zarządzonych Postanowieniem Kanclerza w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu LX kadencji z dnia 26 marca 2019 r.

Jaśnie Oświeconego Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782),
Radcę Naczelnej Izby Architektury,
jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LX kadencji wchodzą:

  1. JKW Helwetyk Romański — do czasu zakończenia regencji, jako tymczasowo zastępujący Księcia,
  2. JKW Defloriusz Dyman Wander — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
  3. Krzysztof diuk Czuguł-Chan — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Uznaję wszystkie czynności wyborcze podjęte przez Kanclerza w następstwie zarządzenia wyborów do Sejmu LX kadencji za skuteczne z chwilą ich podjęcia.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny