Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 10825 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 8 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r., w związku z postępowaniem sprzecznym z rotą złożonej przysięgi obywatelskiej, działając na wniosek Sejmu wyrażony w uchwale z dnia 2 kwietnia 2019 roku pozbawiam Andrzeja bar. Swarzewskiego (AD718) obywatelstwa sarmackiego.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny