Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 10828 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 5 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacja wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku z brakiem prawa wybieralności, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego:

Andrzeja Swarzewskiego (AD718)

§ 2.

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 6 w zw. art. 15 ust. 1 powołanej ustawy stwierdzam, że mandatu poselskiego nie mogą uzyskać Michelangelo Piccolomini (AG856) oraz Franz Langer (AG874).

§ 3.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy w zw. z § 2. niniejszego postanowienia stwierdzam, że składu Sejmu nie można uzupełnić.

§ 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Jego Królewska Wysokość Andrzej Fryderyk
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny