Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 10838 [X]

Grodzisk, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzam, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

  1. Sorcha Raven (A8077)
  2. Paulus Buddus (AF091)
  3. Tomasz Mancini (AG082)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny