Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd Najwyższy i Sąd Koronny, poz. 10839 [X]

Grodzisk, dnia 8 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji przez asesora

§ 1.

Na podstawie art. 1 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r., w związku z utratą prawa wybieralności w następstwie utraty obywatelstwa sarmackiego, stwierdzam utratę funkcji przez asesora Trybunału Koronnego Paulusa mar. Buddusa (AF091).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny