Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10856 [X]

Grodzisk, dnia 19 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. działając w zastępstwie Księcia w myśl art. 16a ww. ustawy, powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia referendum w sprawie opróźnienia tronu książęcego zarządzonego Postanowieniem Marszałka Sejmu w sprawie zarządzenia referendum nad opróżnieniem tronu książęcego z dnia 31 marca 2019 roku.

Jaśnie Oświeconego Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782),
Radcę Naczelnej Izby Architektury,
jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia referendum w sprawie opróźnienia tronu książęcego wchodzą:

  1. Szymon Grański — Marszałek Sejmu zastępujący Księcia,
  2. JKW Defloriusz Dyman Wander — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
  3. Krzysztof diuk Czuguł-Chan — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

/—/ Szymon Grański
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny