Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 10862 [X]

Grodzisk, dnia 22 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. powołuję w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów Prefekta Generalnego zarządzonych Postanowieniem Księcia w sprawie zarządzenia wyborów Prefekta Generalnego z dnia 22 kwietnia 2019 r.

JKW Helwetyka Romańskiego (A0001),
Radcę Naczelnej Izby Architektury,
jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów Prefekta Generalnego II kadencji wchodzą:

  1. JKM Piotr III Łukasz — Książę, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
  2. JKW Defloriusz Dyman Wander — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
  3. JKW Helwetyk Romański — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny