Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuDekrety i uniwersały — zmiany, poz. 10872 [X]

Almera, dnia 28 kwietnia 2019 r.

Uniwersał Rady Królestwa

o zmianie uniwersału o symbolach Królestwa Baridasu

My, Oświecona Rada Królestwa Baridasu, 

w składzie: 

Jego Królewska Wysokość Laurencjusz Ma Hi at Atera,
Jego Książęca Wysokość Arsacjusz Arped,
Jaśnie Wielmożny Pan Julian Fer markiz at Atera,
Prześwietny Pan Adrien Eryk Esjar Józef hrabia Alatriste,
Wielmożny Pan Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek,
Sławetny Pan Erik Otton baronet von Hohenburg,
Poważany Pan Januszek kawaler von Hippogriff-Pałasz,
Wierny Obywatel Szymon Grański,

stanowimy, co następuje: 

Art. 1. 

W uniwersale z dnia 15 września 2018 r. o symbolach Królestwa Baridasu (Dz. P. poz. 10390) artykuł 10 o tytule ŚWIĘTA PAŃSTWOWE („Świętami Królestwa Baridasu są:

  1. 3 maja — Dzień Królewskiego Miasta Almery,
  2. 25 czerwca — rocznica powstania Republiki Baridasu,
  3. 9 listopada — rocznica unii z Księstwem Sarmacji”.)

otrzymuje brzmienie:

„Świętami Królestwa Baridasu są:

  1. 3 maja — Dzień Królewskiego Miasta Almery,
  2. 25 czerwca — rocznica powstania Republiki Baridasu,
  3. 20 września — Dzień języka baridajskiego,
  4. 9 listopada — rocznica unii z Księstwem Sarmacji”.

Art. 2. 

Uniwersał wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

(—) Konrad Jakub

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny