Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 10874 [X]

Grodzisk, dnia 28 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych ws.

emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 1. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "200 dni panowania JKM Piotra III Łukasza" o nominale 200 lt i cenie sprzedaży 200 lt, w ilości 100 egzemplarzy. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Dochód ze sprzedaży znaczka  zostanie przelany na konto A0004. Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Janush Sundajski.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2019 roku o godzinie 14:00.

ZAŁĄCZNIK:

(—) Erik Otton baronet von Hohenburg
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny