Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1088 [X]

Grodzisk, dnia 10 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 6 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Przemysław Flak
Data i miejsce urodzenia: 1991, Kraków
Miejsce zamieszkania: Kraków (KOR)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-09-24 (163)
Identyfikator: A7815

Pragnę stać się pełnoprawnym obywatelem sarmacji ponieważ
znalzałem tu swoje miejsce, pragnę tu żyć, mieszkać,
pracować, głosować w wyborach i przyczyniać się do rozwoju
naszego księstwa oraz miasta Grodzisk. Mam przed sobą wiele
aspiracji i planów, które dzięki obywatelstwu, z marzeń mają
szansę stać się rzeczywistością. Obywatelstwo to także szansa
lepiej płatnej pracy, wykształcenia. Będąc częscią
społeczeństwa Sarmacji, ma się szansę zrealizować swoje
plany. Jak już wspominałem, będę z dumą obnosił się ze swoim
obywatelstwem. W przyszłości planuję założyć własną firmę i
tym samym podjąć działalność gospodarczą. To także jest jeden
z powodów. Nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie jeśli
jest się pełnoprawnym obywatelem. Dodam jeszcze, że będę
bardzo wdzięczny przyznaniu mi tego "tytułu", jeśli można tak
się o tym wyrazić. Jest to dla mnie sprawa pierwszorzędna.
Jeszcze raz dziękuję. Z poważaniem...

Przemysław Flak

Adres IP: 81.219.244.90
Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny