Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10886 [X]

Almera, dnia 2 maja 2019 r.

Obwieszczenie Wicekróla Baridasu

o nadaniu medali i orderów

My, Laurencjusz MaHi at Atera,

z łaski Króla Baridasu, Wicekról Baridasu i Pan w Gidenie

Na podstawie art. 1  edyktu o Wicekrólu Baridasu  obwieszczamy, co następuje:

 

Z okazji XVI Rocznicy powstania Królestwa Baridasu Jego Królewska Wysokość Robert Fryderyk w czasie uroczystości, która odbyła się 23 czerwca 2018 r.  nadał niżej wymienione medale i ordery, co my dla zachowania ciągłości porządku prawnego stwierdzamy.

W podziękowaniu wszystkim Baridajkom i Baridajczykom za ich pracę, za ich miłość do Królestwa, za ich obecność i z okazji obchodzonego święta:

w uznaniu starań i dbałość o baridajską stolicę JKM Robert Frederyk wręczył:

Brązowy Medal Anioła z Almery

za wspieranie baridajskiego sportu JKM Robert Frederyk wręczył:

Srebrny Medal Baridajskiego Sportu

za wybitne osiągnięcia i podejmowane starania JKM Robert Frederyk wręczył:

Złoty Medal Baridajskiego Sportu

za przyjaźń i pomoc okazywaną Królestwu JKM Robert Frederyk wręczył:

Srebrny Medal Przyjaciela Baridasu

JKM Robert Frederyk uhonorował najwyższym odznaczeniem baridajskim:

Orderem Orła Białego

Obwieszczenie opublikowano zgodnie z treścią: http://www.sarmacja.org/artykul/pokaz/11068/10

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny