Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1089 [X]

Grodzisk, dnia 10 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 8 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Glomus Metalicus
Data i miejsce urodzenia: 02.09.1987
Miejsce zamieszkania: Rzeszów (TEU)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-27 (40)
Identyfikator: A8368

W końcu znalazłem swoje miejsce na ziemi.
Pragnę budować wielkość i potęgę Sarmacji.
Dołożę wszelkich starań by moja ojczyzna była jeszcze
bardziej pięknięjsza a ludziom w niej żyło się dostatniej..
Nie ugnę się przed odpowiedzialnością godnego reprezentowania
mojej ,nowej Ojczyzny.
Wierzę że,
- w Sarmacji,każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i
wolność osobistą.
-nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym
medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody.
-nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym,
społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
-wszyscy są wobec prawa równi. 
-wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne.
-kobieta i mężczyzna w Sarmacji mają równe prawa w życiu
rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.
A co najważniejsze jestem przekonany że w Sarmacji wolność
człowieka podlega ochronie prawnej.
Pełen nadziei na nowe i lepsze życie ,proszę o nadanie
obywatelstwa.

Glomus Metalicus

Adres IP: 80.51.255.250
Przegladarka: Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny