Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10894 [X]

Almera, dnia 6 maja 2019 r.

Postanowienie Premiera Rządu JKM

ws. powołania Prezesa oraz Wiceprezesa Królewskich Kolei Baridajskich

Art. 1

1. Na podstawie art. 9 Ordonansu Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości

powołuje na urząd Prezesa Królewskich Kolei Baridajskich

Szanownego Pana Gustawa Fryderyka von Hippogriff (AG804).

Art. 2

1. Na podstawie art. 9a Ordonansu Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości

powołuje na urząd Wiceprezesa Królewskich Kolei Baridajskich

Szanownego Pana Lukasza Mera (AG949).

2. Wiceprezes wypełnia zadania i obowiązki polecone przez Prezesa Królewskich Kolei Baridajskich a w razie nieobecności zastępuje Prezesa Królewskich Kolei Baridajskich.

 

Art. 3

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

 

 

(-) Januszek kawaler von Hippogriff-Pałasz
Premier Rządu JKM

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny