Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10902 [X]

Almera, dnia 8 maja 2019 r.

Postanowienie Premiera Rządu JKM

ws. powołania Szefa ds. Rozwoju Narracji i Kultury

Art. 1

1. Na podstawie art. 9a Ordonansu Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości na urząd Szefa ds. Rozwoju Narracji i Kultury powołuje Adriana Maksymiliana Józefa hrabię Alatriste.

2. Szef ds. Rozwoju Narracji i Kultury ma za zadanie pomoc Kustoszowi w Rządzie JKM, wykonywanie zadań poleconych mu przez Kustosza, a w razie nieobecności zastępowanie go.

Art. 2

1. Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Januszek kawaler von Hippogriff-Pałasz
Premier Rządu JKM

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny