Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10904 [X]

Almera, dnia 8 maja 2019 r.

Postanowienie Wicekróla Baridasu

w sprawie powołania osobistego koryfeusza

My, Laurencjusz MaHi at Atera,

z łaski Króla Baridasu, Wicekról Baridasu i Pan w Gidenie

§ 1.

Na podstawie art. 1  edyktu o Wicekrólu Baridasu  powołujemy:

Prześwietnego Tomasza hrabiego Liberi (AF039)

na swojego osobistego koryfeusza i powierzamy mu prowadzenie spraw wicekróla.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny