Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 10908 [X]

Grodzisk, dnia 10 maja 2019 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

Art. 1.

Na podstawie Art. 14. ust. 2. Ustawy Sejmu Ordynacja Wyborcza z dnia 12 kwietnia 2012 r stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego baroneta Erika Ottona von Hohenburga.

Art. 2.

Na podstawie Art. 15. ust. 1. stwierdzam, że mandat poselski obejmuje wicehrabia Peter West.

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi poselskiej przez wicehrabiego Petera West, jednak nie później, niż na 7 dni od opublikowania niniejszego postanowienia.

 

(-)Alfred Fabian wicehrabia von Tehen-Dżek
Marszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny