Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10914 [X]

Almera, dnia 14 maja 2019 r.

Postanowienie Wicekróla Baridasu

w sprawie odwołania Kasztelana Almery

My, Laurencjusz MaHi at Atera,

z łaski Króla Baridasu, Wicekról Baridasu i Pan w Gidenie

§ 1.

Na podstawie art. 1  edyktu o Wicekrólu Baridasu  oraz na podstawie wniosku Premiera Rządu JKM

i zgodnie z wolą JKM Konrada Jakuba odwołujemy:

Poważanego Daniela kawalera Szekeresa (AG693) z urzędu Kasztelana Almery.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą publikacji.

(—) Laurencjusz diuk MaHi at Atera
Wicekról Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny