Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia i decyzje, poz. 10918 [X]

Eldorat, dnia 9 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Konsula Sclavinii

ws. powołania Wicekonsula Sclavinii [Rihanna Aureliuš-Sedrovska]

Na podstawie art. 4 ust. 3 Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 2 kwietnia 2019 r. powołuję Jaśnie Oświeconą Rihannę Diuczessę-Wicehrabinę Aureliuš-Sedrovską (AE792) na Wicekonsula Konsulatu Sclavinii.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2019 r. i traci moc z chwilą odwołania.

(—) Marceli z Ossolińskich v-hr. Bordoński
Konsul Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny