Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia i decyzje, poz. 10919 [X]

Eldorat, dnia 10 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Konsula Sclavinii

ws. powołania Prokonsula ds. Finansów i e-Systemów Konsularnych [Helwetyk Romański]

Na podstawie art. 4 ust. 4 Konstytucji Konsulatu Sclavinii z dnia 2 kwietnia 2019 r. powołuję Jego Książęcą Wysokość Helwetyka Diuka-Wicehrabiego Romańskiego (A0001) na Prokonsula ds. Finansów i e-Systemów Konsularnych.

Powierzam Prokonsulowi ds. Finansów i e-Systemów Konsularnych sprawy finansowe Konsulatu Sclavinii, w tym wypłatę wynagrodzeń i pobór podatków, zarządzanie Mennicą Eldoracką oraz Systemem Ewidencji Gruntów.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2019 r. i traci moc z chwilą odwołania.

(—) Marceli z Ossolińskich v-hr. Bordoński
Konsul Sclavinii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny