Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia i decyzje, poz. 10923 [X]

Eldorat, dnia 17 maja 2019 r.

Decyzja Wicekonsula

w sprawie zarządzenia wypłaty wynagrodzeń za pracę w Mennicy Eldorackiej

§ 1.

Zarządzam wypłatę wynagrodzeń mincerzy pracujących w Mennicy Eldorackiej:

  1. Incisive — 24 032 Ⱡ,
  2. Ludwik Tomović — 13 274 Ⱡ,
  3. Laurencjusz Ma Hi at Atera — 9315 Ⱡ,
  4. Prokrust Zombiakov — 5728 Ⱡ,
  5. Julian Fer at Atera — 3092 Ⱡ,
  6. Piotr III Łukasz — 1950 Ⱡ,
  7. Jan via Teutończyk — 800 Ⱡ,

— w ten sposób, że po wypłacie powyższych wynagrodzeń kwoty zobowiązań Mennicy Eldorackiej wobec poszczególnych mincerzy nie przekroczą 2500 Ⱡ.

§ 2.

Decyzja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański,
Wicekonsul Sclavinii.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny