Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiAmbasadorowie, poz. 1094 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie mianowania Ambasadora w Królestwie Dreamlandu

Na podstawie art. 7 pkt 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji mianuję Pana Konrada hrabiego von Staufen herbu Jastrzębiec Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym przy Jego Królewskiej Mości Pawle I w Królestwie Dreamlandu.

(—) gen. Łukasz mar. Prawda-Nowicki
Regent Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny