Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Konsulat SclaviniiPostanowienia i decyzje, poz. 10946 [X]

Eldorat, dnia 31 maja 2019 r.

Proklamacja

w sprawie objęcia urzędu Konsula

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 4 ust. 3 Konstytucji Konsulatu Sclavinii „Wicekonsul staje się Konsulem w przypadku opróżnienia urzędu dotychczasowego Konsula przed upływem kadencji z powodu […] niezapowiedzianej nieobecności trwającej dłużej niż 7 dni”;

MAJĄC NA UWADZE, że Czcigodny Antoni Kacper bar. Burbon-Conti, Konsul Sclavinii, był po raz ostatni obecny w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji i Konsulatu Sclavinii w dniu 20 maja 2019 roku, a w państwowym systemie informatycznym — 23 maja 2019 roku;

MAJĄC NA UWADZE, że Konsul Sclavinii nie zapowiedział swojej nieobecności zarówno w miejscach publicznych Księstwa Sarmacji i Konsulatu Sclavinii, jak i  w korespondencji urzędowej prowadzonej z Wicekonsulem Sclavinii za pośrednictwem Poczty Konnej;

STWIERDZAM I OGŁASZAM, że urząd Konsula Sclavinii uległ opróżnieniu oraz że zgodnie z postanowieniami Konstytucji Konsulatu Sclavinii, jako urzędujący Wicekonsul Sclavinii, obejmuję urząd Konsula Sclavinii do końca kadencji upływającej 15 września 2019 roku.

(—) Helwetyk książę-diuk Romański.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny