Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10951 [X]

Almera, dnia 1 czerwca 2019 r.

Akt abdykacji Króla Baridasu

 

MY, KONRAD JAKUB

z łaski Urusa i woli Narodu Król Baridasu, Najwyższy Kapłan Málauski, wielki książę Arped, książę Amberii, Andurii, Awary, Meleny, Elii, Zielonej Krainy, Leśnego Wybrzeża, Nawii, Wybrzeża i Wysp, komes Almery, Cracoffii, Kartoli, Kimbrusu, Wedli, Juweny i Nikolaopolu, suzeren Altborka, Kalisza, Dahrimu, Zollern, Sierpca, Gideny, Eislar, Markony, Awary południowej, Rafadarvike, Els, Ville de L'amour, Ravenspell, Tokugawy, Márivaru i Wedli, a także Król Polski, Wielki Książę Litewski, Kanclerz Palatynatu Lichtensteinu,

etc. etc. etc.

* * *

CZYNIĄC ZADOŚĆ publicznemu obwieszczeniu w sprawie zamiaru abdykacji, poczynionemu dnia 25 maja,

WYPEŁNIAJĄC PRZYRZECZENIE, podług którego brak unormowania się stosunków w Baridasie będzie przyczyną złożenia abdykacji,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ, że dalsza nasza posługa na tronie w Almerze nie przyniesie tak Narodowi, jak i Państwu, żadnych wymiernych korzyści,

Na podstawie artykułu pierwszego, ustępu piątego Praw Kardynalnych z dnia 21 sierpnia 2018 roku, przez nas samych nadanych,

z godziną 21.00 dnia promulgacji aktu niniejszego

A B D Y K U J E M Y

Z TRONU W KRÓLESTWIE BARIDASU

polecając Interrexowi przeprowadzenie elekcji i przejęcie odpowiednich obowiązków królewskich, stosownie do właściwych przepisów Praw Kardynalnych, do czasu uzupełnienia wakatu na godności Króla Baridasu.

Fare Natien.

* * *

Dano w Królewskim Mieście Almerze, dnia 1 czerwca 2019 roku,

w dwieście osiemdziesiątym szóstym dniu naszego panowania.

 

 

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny