Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 10961 [X]

Grodzisk, dnia 4 czerwca 2019 r.

Akt

odzyskania obywatelstwa sarmackiego

Ja, Daniel January von Tauer-Krak, identyfikujący się paszportem o numerze AG003, na podstawie art. 6a ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. podpisuję się pod rotą przysięgi obywatelskiej i tym samym odzyskuję obywatelstwo Księstwa Sarmacji.

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

(—) Daniel January von Tauer-Krak

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny