Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduUstawy — jednolite, poz. 10975 [X]

Angemont, dnia 14 czerwca 2019 r.

Ustawa Zgromadzenia Krajowego Królestwa Hasselandu

o odznaczeniach oraz tytulaturze Królestwa Hasselandu

Art. 1.


1. Odznaczeniami Królestwa Hasselandu są:
a) Order Smoka, będący najwyższym odznaczeniem , przyznawany za wybitne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Order, Order Wielki oraz Order Wielki z Diamentami,
b) Order Królowej Magdaleny, przyznawany za szczególne zasługi w budowie Hasselandu i umacnianiu jego tożsamości i upamiętnianiu dziedzictwa,
c) Order Przyjaciela, przyznawany osobom nie będącym obywatelami ani mieszkańcami Królestwa Hasselandu, za szczególne zasługi dla Hasselandu, w trzech klasach: Ze Wstęgą, Ze Srebrną Gwiazdą i ze Wstęgą oraz Ze Złotą Gwiazdą i ze Wstęgą,
d) Order Obrońcy Hasselandu, przyznawany za szczególne zasługi w obronie kraju, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
e) e) Order Signum Laudis, przyznawany za szczególne zasługi w działaniach administracyjnych i urzędniczych oraz w prawodawstwie Królestwa Hasselandu, w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
f) Order Światła Księżyca, przyznawany za szczególne zasługi w dziedzinie nauki i kultury, w trzech klasach: z Brązowym Piórem, ze Srebrnym Piórem i ze Złotym Piórem,
g) Krzyż Zasługi Hasselandu, przyznawany w trzech klasach: złoty, srebrny i brązowy,
h) Medal Gwiazdy Razuryjskiej, przyznawany za zasługi dla ludności razuryjskiej, Złoty, Srebrny i Brązowy.
j) Medal Lauru Sportowego,złoty, srebrny i brązowy.
2. Wizerunek orderów oraz odznaczeń ustala Lord Szambelan w drodze rozporządzenia.Art. 2.


1. Wszystkie odznaczenia i ordery poza Orderem Smoka oraz Orderem Królowej Magdaleny nadaje Lord Szambelan z własnej inicjatywy.
2. Lord Szambelan za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną w drodze Uchwały Zgromadzenia Krajowego podejmowaną zwykłą większością głosów przedstawia Królowi Hasselandu kandydatów do nadania Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny. Order Smoka oraz Order Królowej Magdaleny nadawany jest raz w roku w dniu rocznicy Królestwa Hasselandu
3. Order Królowej Magdaleny może zostać nadany jedynie raz. Order Smoka może być nadany jednokrotnie dla każdej klasy. Pozostałe odznaczenia oraz ordery mogą być nadawane wielokrotnie.Art. 3.


Zgromadzenie Krajowe może przedstawić w formie uchwały Zgromadzenia Krajowego kandydatów do odznaczeń i orderów. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością głosów


Art. 4.


1. Lord Szambelan nie może nadać orderów oraz odznaczeń samemu sobie.
2. Zgromadzenie Krajowe w drodze uchwały wyrażonej zwykłą większością głosów nadaje ordery i odznaczenia Lordowi Szambelanowi


Art. 5.


1. Zgromadzenie Krajowe w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów oraz za zgodą Lorda Szambelana może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.
2. Zgromadzenie Krajowe w drodze uchwały wyrażonej bezwzględną większością głosów oraz za zgodą Lorda Protektora może zadecydować o odebraniu orderów oraz odznaczeń Lordowi Szambelanowi. W przypadku Orderu Smoka oraz Orderu Królowej Magdaleny decyzja musi zostać podjęta większością 2/3 głosów.Art. 6.


1. Szlachta i arystokracja Królestwa Hasselandu posługuje się następującymi tytułami: "arcyksiążę, książę, diuk, markiz, grand, hrabia, wicehrabia, baron, baronet, sir".
2. Tytuły szlacheckie oraz arystokratyczne Królestwa Hasselandu poza tytułem arcyksięcia nadaje Lord Szambelan z własnej inicjatywy.
3. Tytuł arcyksięcia przynależy każdemu Królowi Królestwa Hasselandu po abdykacji.
4. Lord Protektor może przedstawić Lordowi Szambelanowi kandydatury do danych tytułów szlacheckich i arystokratycznych.
5. Lord Szambelan nie może nadać tytułu szlacheckiego i arystokratycznego samemu sobie.
6. Tytuły szlacheckie i arystokratyczne Lordowi Szambelanowi nadaje Zgromadzenie Krajowe w drodze uchwały wyrażonej zwykłą większością głosów.Art. 7.


1. Lord Protektor za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu.
2. Lord Protektor za zgodą Zgromadzenia Krajowego wyrażoną w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów może odebrać tytuł szlachecki bądź arystokratyczny Królestwa Hasselandu Lordowi Szambelanowi.
3. W przypadku pozbawienia tytułu szlacheckiego bądź arystokratycznego Księstwa Sarmacji, arystokrata bądź szlachcic hasselandzki traci tytuł z mocy prawa.


Art. 8.


1. Traci moc Ustawa o odznaczeniach z dnia 28 sierpnia 2018r
2. Ustawa chodzi w życie z chwilą ogłoszenia

(-) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Lord Szambelan Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny