Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 10990 [X]

Almera, dnia 21 czerwca 2019 r.

Postanowienie Premiera Rządu JKM

ws. odwołania urzędników Królestwa

Art. 1

1. Na podstawie art. 9a Ordonansu Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości odwołuję:

Szanownego Pana Lukasa Mera z funkcji Wiceprezesa Królewskich Kolei Baridajskich.

2. Na podstawie art. 9a Ordonansu Króla o Rządzie Jego Królewskiej Mości odwołuję:

JKM Adriana Maksymiliana Józefa Alatriste z funkcji Szefa ds. Rozwoju Narracji i Kultury.

Art. 2

Postanowienie jest skutteczne z chwilą ogłoszenia.

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Premier Rządu JKM

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny