Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 11 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 9

w sprawie nazw ulic na Kotwickim Przedmieściu, Olszynie, Narwieńcu, Wzgórzu Ratymirskim, Piekarach, Kaszteli oraz w innych dzielnicach Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Nazwy ulic na Kotwickim Przedmieściu]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 1 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Trzyczaszkowska,
 2. Aleja Sarmacka,
 3. Topiel,
 4. Narwiańska,
 5. Czysta,
 6. Narzędziowa,
 7. Podgórna,
 8. Klin,
 9. Teutońska,
 10. Morwańska,
 11. Marszałkowska,
 12. Tropikańska,
 13. Żytnia,
 14. Syriusza,
 15. Skryptowa.

§ 2. [Nazwy ulic na Olszynie]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 2 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Jagodowa,
 2. Porzeczkowa,
 3. Owocowa,
 4. Jabłkowa,
 5. Cytrynowa,
 6. Truskawkowa,
 7. Malinowa,
 8. Wiśniowa,
 9. Czereśniowa,
 10. Brzoskwiniowa,
 11. Pomarańczowa,
 12. Gruszkowa,
 13. Morelowa,
 14. Śliwkowa,
 15. Grejpfrutowa.

§ 3. [Nazwy ulic na Narwieńcu i Wzgórzu Ratymirskim]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 3 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Skarbowa,
 2. Dreama,
 3. Armina,
 4. Engelsa,
 5. Giełdowa,
 6. Liberta,
 7. Kredytowa,
 8. Finansowa,
 9. Handlowa,
 10. Srebrnoroska,
 11. Gniewska,
 12. Wagaryjska,
 13. Morwieniecka,
 14. Kreska,
 15. Solska,
 16. Awarska.

§ 4. [Nazwy ulic na Piekarach i Kaszteli]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 4 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Biała,
 2. Czerwona,
 3. Szara,
 4. Desperatów,
 5. Żółta,
 6. Wąska,
 7. Demokratów,
 8. Monarchistów,
 9. Delfina,
 10. Chmielna,
 11. Księcia Lazarusa,
 12. Księcia Mirosława,
 13. Starościńska,
 14. Księcia Karola I Mściwego.

§ 5. [Nazwy ulic w Starym Porcie]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 5 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Narożna,
 2. Nadmorska,
 3. Akademicka,
 4. Rybna,
 5. Portowa,
 6. Filipa Jurzyka,
 7. Kutrowa,
 8. Sportowa,
 9. Aleja Konserwatystów.

§ 6. [Nazwy ulic w innych dzielnicach]

Zgodnie z mapą stanowiącą załącznik numer 6 do uchwały nadaje się oznaczonym liczbami ulicom nazwy:

 1. Lipowa,
 2. Szewska,
 3. Most Namiestników,
 4. Most Konstytucji,
 5. Suwerenności,
 6. Godła,
 7. Hymnu,
 8. Flagowa,
 9. Szczęśliwa.

§ 7. [Przepisy końcowe]

 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny