Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1101 [X]

Grodzisk, dnia 9 marca 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 59

w sprawie ustanowienia urzędu Dyrektora Centrum Promocji i Informacji (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt. 13 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska ustanawia urząd Dyrektora Centrum Promocji i Informacji.

(—) Dariusz Darowski,
przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny