Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 11010 [X]

Grodzisk, dnia 29 czerwca 2019 r.

Rozporządzenie Księcia

o Medalu Honorowym Jacka von Horna

Za zgodą Sejmu wyrażoną w uchwale z dnia 29 czerwca 2019 r.
zarządzamy, jak następuje:

Art. 1.

Rozporządzeniu Księcia o orderze i odznaczeniach wojskowych z dnia 7 września 2012 r. art. 6b staje się art. 6c oraz dodaje się art. 6b o tytule „Medal Honorowy Jacka von Horna”, w brzmieniu:

  1. Medal Honorowy Jacka von Horna przyznawany jest żołnierzom, którzy wzorowo pełnili służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych, po upływie co najmniej siedmiu lat od dnia złożenia przysięgi wojskowej.
  2. Medal może być przyznany tylko jeden raz. Nadawany jest przez Księcia jeden raz w roku: w trakcie uroczystości z okazji 8 września — Święta Książęcych Sił Zbrojnych.
  3. Wizerunkami medalu oraz baretki są:

Art. 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr III Łukasz.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny