Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiRozporządzenia wykonawcze, poz. 11014 [X]

Srebrny Róg, dnia 3 lipca 2019 r.

Edykt Królowej Teutonii nr 1/2019

w sprawie organizacji Rady Królestwa


Na podstawie Konstytucji Królestwa Teutonii z dnia 25 pażdziernika 2018 art.17 ust 1 i 2  ustala się nastepującą organizację Rady Królestwa:

Art. 1. [Przedmiot postanowienia]

W celu pomocy w sprawowaniu władzy powołuje się Radę Królestwa, jako ciało opiniodawczo-doradcze przy Królu.                                                      

Art. 2. [Lord Zarządca]

 1. Tworzy się urząd Lorda Zarządcy, jako odpowiedzialny za kierowanie pracami Rady.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. powierza się koordynowanie i kontrolowanie pracę członków Rady, prowadzenie polityki informacyjnej, obywatelskiej i wizerunkowej Królestwa Teutonii, organizowanie i prowadzenie obchodów świąt państwowych oraz pozostałych wydarzeń publicznych w Królestwie.
  2. pozwala się na nadawanie i odbieranie obywatelstwa teutońskiego, wydawanie decyzji w sprawie dotacji oraz pomocy finansowej,
  3. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii.

Art. 3. [Lord Kustosz]

 1. Tworzy się urząd Lorda Kustosza, jako urząd właściwy do  kultury Królestwa Teutonii.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. powierza się prowadzenie wewnętrznych i zewnętrznych działań promocyjnych na rzecz Królestwa Teutonii, inicjinowanie oraz prowadzenie wydarzeń kulturalnych i sportowowych.
  2. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii. 

Art. 4. [Lord  Doradca]

 1. Tworzy się urząd Lorda Doradcy, jako urząd pomocniczy dla innych członków Rady.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. powierza się pomoc w prowadzeniu polityki kulturalnej, informacyjnej, obywatelskiej i wizerunkowej Królestwa Teutonii oraz innych działań powierzonych przez Króla lub Lorda Zarządce.
  2. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji.

 Art. 5. [Lord Architekt]

 1. Tworzy się urząd Lorda Architekta, jako urząd odpowiedzialny za stuktury informatyczne Królestwa Teutonii.
 2. Urzędowi, o którym mowa w ustępie poprzedzającym:
  1. powierza się zajmowanie podstronami, serwerem i bazami danych Królestwa Teutonii
  2. nadaje się uprawnienia do dodawania i edycji podstron w instytucji Królestwa Teutonii w systemach informatycznych Księstwa Sarmacji, moderowania forum Królestwa Teutonii oraz innych dostępów które wymagają sprawnego zarządzanie serwerem i bazami danych.

Art. 6. [Regulacje szczególowe]

 1. Członków Rady Królewskiej powołuje i odwołuje Król w odpowiednim zarządzeniu.
 2. Żeńskim odpowiednikiem tytułu Lorda jest tytuł Lady i stosuje się go odpowiednio.

Art. 7. [Wynagrodzenie]

 1. Wysokość wynagrodzenia dla funkcjonariuszy publicznych oraz pozostałych osób zatrudnionych na rzecz Królestwa określa Król
 2. Stawki wynagrodzeń podawane są do publicznej wiadomości na liście płac.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny