Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 11015 [X]

Grodzisk, dnia 3 lipca 2019 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 5 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r., w związku z utratą prawa wybieralności w następstwie skazania za przestępstwo na karę dodatkową zakazu sprawowania funkcji publicznych (wyrok Trybunału Koronnego w sprawie K 10/19 z dnia 3 lipca 2019 r.), stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Filipa kaw. von Sarma (AG939).

§ 2.

Stwierdzam, że składu Sejmu nie można uzupełnić zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 powołanej ustawy.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny