Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo HasselanduPostanowienia Lorda Protektora, poz. 11027 [X]

Angemont, dnia 10 lipca 2019 r.

Postanowienie Lorda Protektora

ws. organizacji prac Kancelarii Lorda Protektora

art. 1. [Kancelaria Lorda Protektora]


Kancelaria Lorda Protektora, zwana dalej Kancelarią, jest organem pomocniczym Lorda Protektora.

art. 2. [Działy Kancelarii]


Kancelaria dzieli się na:
a) Biuro Zgromadzenia Krajowego,
b) Departament Spraw Szlacheckich - Heroldia Szlachecka,
b) Departament Praw Obywatelskich,
c) Departament Interesu Hasselandzkiego.

art. 3. [Urzędnicy Kancelarii]


Lord Protektor może powołać kierowników departamentów i innych urzędników w randze radców rzeczywistych i tajnych radców.

art. 4. [Skargi i wnioski]


Każdy obywatel może wnieść do Lorda Protektora o obronę praw jego lub innego obywatela Hasselandu, składając skargę lub wniosek do Departamentu Praw Obywatelskich.

art. 5. [Obrona interesu Hasselandzkiego]


Każdy urząd w Hasselandzie i każdy obywatel i mieszkaniec Królestwa może wnieść do Lorda Protektora wniosek o obronę interesu hasselandzkiego, składając go do Departamentu Praw Obywatelskich.

art. 6. [Sprawy szlachty]


Sprawy szlachty i arystokracji, w tym - wnioski o upomnienia, wnoszone są do Departamentu Spraw Szlacheckich - Heroldii Szlacheckiej. Zasady funkcjonowania Heroldii Szlacheckiej określone są w odrębnym Postanowieniu.

art. 7. [obowiązywanie Postanowienia]


a) Postanowienie wchodzi w życie po opublikowaniu,
b) Wraz z wejściem Postanowienia w życie, wszyscy dotychczasowi urzędnicy Kancelarii zostają odwołani i przeniesieni do Rezerwy Kadrowej Kancelarii. 

(-) Arcyksiąże Piotr Paweł I
Lord Protektor Królestwa Hasselandu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny