Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 11041 [X]

Grodzisk, dnia 26 lipca 2019 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. — niezłożeniem ślubowania poselskiego w ciągu siedmiu dni od dnia uzyskania mandatu, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Rolanda mar. Heacha-Romańskiego (AF181).

§ 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy mandat poselski obejmuje Ludwik diuk Tomović (AF433).

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Helwetyk książę Romański,
Marszałek Sejmu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny