Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11044 [X]

Grodzisk, dnia 26 lipca 2019 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie zmiany składu Książęcej Komisji Wyborczej

§ 1.

Na podstawie art. 3 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. w składzie Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu zarządzonych Postanowieniem Księcia Sarmacji w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Sejmu z dnia 4 lipca 2019 r. dokonujemy następujących zmian:

  1. Odwołujemy: Jaśnie Oświeconego Diuka Avrila von Levengothona (A7169), Radcę Naczelnej Izby Architektury;
  2. Powołujemy: Jaśnie Oświeconego Diuka Krzysztofa Czuguł-Chana (A7782), Radcę Naczelnej Izby Architektury, jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.

W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXI kadencji wchodzą:

  1. JKM Piotr III Łukasz (A0004) — Książę Sarmacji,
  2. Czcigodny Baron Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866) — Marszałek Trybunału Koronnego, zgodnie z przepisem art. 3 ust. 2 powołanej ustawy,
  3. Jaśnie Oświecony Diuk Krzysztof Czuguł-Chan (A7782) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny