Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjnePrawo łaski, abolicja (z wyłączeniem generalnej) i amnestia, poz. 11049 [X]

Grodzisk, dnia 30 lipca 2019 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie skorzystania z prawa łaski

§ 1.

Na podstawie art. 9 ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji stosuję prawo łaski wobec Filipa von Sarma (AG939) skazanego wyrokiem Trybunału Koronnego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie o sygnaturze K11/19, Korona vs Filip von Sarm, w ten sposób, że karę banicji zamieniam na mniej dotkliwą karę trzech tygodni więzienia.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny