Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacji, poz. 11052 [X]

, dnia 1 sierpnia 2019 r.

Postanowienie Regenta

w sprawie stwierdzenia utraty funkcji przez asesora

Na podstawie art. 1 ust. 4 Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r., w związku ze złożoną rezygnacją z urzędu, stwierdzam, iż funkcję asesora oraz marszałka Trybunału Koronnego utracił   Januszek von Hippogriff-Pałasz (AG866).

(—) Andrzej Fryderyk
Regent

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny