Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11059 [X]

Grodzisk, dnia 5 sierpnia 2019 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3. ust. 1 pkt. 2 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam poinformować o emisji znaczka "Rothenburg - Maskonur" o nominale 1 000 lt i cenie sprzedaży 1 000 lt, w ilości 20 egzemplarzy, który został dopuszczony do emisji dnia 4 sierpnia br. o godzinie 9:00. Limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki. Wizerunek znaczka widoczny jest w załączniku nr 1.

§ 2.

Dochód ze sprzedaży znaczka zostanie przelany na konto lenna Hrabstwo Rothenburga (S00275). Na podstawie art. 3. ust. 2a. ustawy Sejmu nr 229 o finansach publicznych z dnia 20 sierpnia 2014 roku Rada Ministrów zastrzega sobie pobranie opłaty wynoszącej 25% od dochodów emisji znaczka, jeśli jego emisja nie jest powiązana ze świętami lub uroczystościami państwowymi określonymi w art. 14a. Dekretu Księcia z mocą ustawy nr 280 o symbolach Księstwa Sarmacji z dnia 6 maja 2006 roku. Wzór znaczka określony został w załączniku nr 1. Autor grafiki jest nieznany.

§ 3.

Postanowienie weszło w życie z chwilą opublikowania w Dzienniku Praw.

Załącznik nr 1

http://img.sarmacja.org/thumbs/normal/khE92Cx2.png

(–) Michael Wolferine
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny