Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 11062 [X]

Grodzisk, dnia 6 sierpnia 2019 r.

Postanowienie wicemarszałka Sejmu

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poselskiego

Art. 1.

Na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art. 14 ust. 1 pkt 6 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej z dnia 12 kwietnia 2012 r. — utratą statusu aktywnego obywatela, stwierdzam wygaśnięcie mandatu poselskiego Helwetyka Romańskiego (A0001).

Art. 2.

Na podstawie art. 15 ust. 1 powołanej ustawy mandat poselski obejmuje Laurencjusz Ma Hi at Atera (AF766).

Art. 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) kaw. Santiago Vilarte
Wicemarszałek Sejmu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny