Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUznanie i wycofanie uznania innych mikronacji, poz. 11075 [X]

Grodzisk, dnia 19 sierpnia 2019 r.

Uchwała Rady Ministrów

ws. wycofania uznania państwowości mikronacji

Na podstawie art. 24a ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji Rada Ministrów uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wycofuje się uznanie państwowości Carstwa Brodryjskiego przez Księstwo Sarmacji.

 

§ 2.

Wycofuje się uznanie państwowości Królestwa Elderlandu przez Księstwo Sarmacji.

 

§ 3.

Wycofuje się uznanie państwowości Unii Trzech Narodów przez Księstwo Sarmacji.

 

§ 4.

Wycofuje się uznanie państwowości Arminatu Królestwa Scholandii przez Księstwo Sarmacji.

 

§ 5.

Wycofuje się uznanie państwowości Cesarstwa Valhalii przez Księstwo Sarmacji.

 

§ 6.

Wycofuje się uznanie państwowości Chanatu Kugarskiego przez Księstwo Sarmacji.

 

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Dotychczasowe umowy zawarte z w/w mikronacjami zostają wypowiedziane przez Księstwo Sarmacji.

 

ZAŁĄCZNIK

Lista państw uznawanych przez Księstwo Sarmacji (w kolejności alfabetycznej):

1. Federacja Slawonii
2. Królestwo Dreamlandu
3. Mandragorat Wandystanu
4. Monarchia Austro-Węgierska
5. Republika Garapeńska
6. Państwo Kościelne Rotria
7. Pustkowia Winków
8. Republika Suderlandu
9. Rzeczpospolita Obojga Narodów
10. Trizondal

 

(-) Januszek baron von Hippogriff-Pałasz
Podkanclerzy i Minister Spraw Zagranicznych Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny